Nová zelená úsporám

Program Nová zelená úsporám (NZÚ) patří k nejefektivnějším programům v České republice zaměřeným na úspory energie v budovách pro bydlení. V rámci dotace nové Zelenám úsporám lze žádat na elektrokotel, krb, tepelné čerpadlo, solární systémy, fotovoltaické systémy, reuperaci.
Nová zelená úsporám

Od léta 2023 je v rámci programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM  aktivní nový program NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM LIGHT, který je zaměřen na starobní, invalidní důchodce (3. stupeň), případně domácnosti pobírající příspěvky na bydlení od 12.9.2022. 

Pro tyto občany zařizujeme, instalujeme solární systémy, fotovoltaiky na jejich RD. 

Nová zelená úsporám LIGHT_03

 NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM LIGHT - podmínky:

na této stránce se věnujeme tomuto programu

 https://www.atmprofi.cz/aktuality/2024-02-akcni-sestavy-pro-ohrev-tv-v-bojleru

Nová zelená úsporám LIGHT_Podminky_01

 

Zájemci, kteří nesplňují podmínky v rámci programu NZU LIGHT, mohou čerpat dotace v rámci programu NZU- zařízujeme dotace i na projekty v rámci tohoto programu na fotovoltaiky a fototermiky.

Vytvořili jsme sestavy pro snadný výběr velikosti zásobníku, počtu panelů.

 https://www.atmprofi.cz/aktuality/2024-02-akcni-sestavy-pro-ohrev-tv-v-bojleru

 

-------------------------- 

NZU:

Podporuje snižování energetické náročnosti obytných budov (komplexní nebo dílčí zateplení), výstavbu či nákup domů s velmi nízkou energetickou náročností, environmentálně šetrné způsoby vytápění a instalaci obnovitelných zdrojů energie (OZE).

Hlavním cílem programu je zlepšit stav životního prostředí snížením produkce emisí znečišťujících látek a skleníkových plynů (především emisí CO2). Přispívá k úspoře energie v konečné spotřebě a stimulaci ekonomiky ČR spolu s dalšími sociálními přínosy, kterými jsou například zvýšení kvality bydlení občanů, zlepšení vzhledu měst a obcí, nastartování dlouhodobých progresivních trendů.

Podporuje:

  • Renovace rodinných a bytových domů (zateplení fasády, střechy, stropů, výměna oken a dveří)
  • Stavbu rodinných a bytových domů v tzv. pasivním standardu (pasivní domy)
  • Nákup rodinných domů a bytů s velmi nízkou energetickou náročností
  • Solární termické a fotovoltaické systémy
  • Zelené střechy, venkovní stínicí techniku
  • Využívání tepla z odpadní vody
  • Rekuperace – systém řízeného větrání se zpětným získáváním tepla (ZZT)
  • Výměnu zdrojů tepla za tepelná čerpadla, kotle na biomasu
  • Pořízení a instalaci dobíjecích stanic pro osobní vozidla u bytových domů
Na příspěvek dosáhnete i v případě, pokud plánujete jen menší energetické úpravy domu (například výměnu oken či dveří, či částečné zateplení). V závislosti na energetické úspoře můžete uspořit až 50 % z celkových způsobilých výdajů. Inspirujte se na konkrétních projektech podpořených dotací z NZÚ.

Program Nová zelená úsporám je financován z výnosů prodeje tzv. emisních povolenek EUA (European Union Allowance) a EUAA (European Union Aviation Allowance).

Jak požádat o dotaci:

 
Žádosti podávejte pomocí online formuláře na webových stránkách programu www.novazelenausporam.cz. Podat je můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení projektu průběžně až do 31. prosince 2021, nebo do vyčerpání alokace. 

V současnosti získáte příspěvek na:

Pro bližší informace přejděte na www.novazelenausporam.cz.

V případě Vašeho zájmu o dotace nás kontaktujte na dotace@atmprofi.cz. Dle druhu dotace Vás bude kontaktovat patřičná osoba nazpátek.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.