Tepelná čerpadla

S příchodem nových materiálů, zateplovacích technologií, úspornějších systému hospodaření s teplem a především nástupem nízkoenergetických staveb dnes potřebují budovy ke svému provozu mnohem méně tepla než v minulosti. Technologie současných tepelných čerpadel sice zůstává od jejich objevu takřka stejná (princip je znám přes sto let), ale je možné navrhovat mnohem menší a levnější zařízení, jež dokáží běžný dům bez problémů zásobit. Navíc se stoupajícími cenami alternativních zdrojů energie role těchto zařízení díky znatelné návratnosti investic roste.
Tepelná čerpadla
Tepelné čerpadlo pracuje tak, že využívá vlastnosti pracovního media což je chladivo. Díky fyzikálním vlastnostem chladiva (různé druhy) a kompresoru (poháněn elektromotorem), který toto chladivo stlačuje (transportuje chladícím okruhem) dochází k odběru tepelné energie (ve výparníku) ze zdroje tepla (venkovní vzduch, nebo voda ohřátá plošně v zemi, nebo voda ohřátá ve vrtu v zemi …..) a tím se tepelný zdroj se ochlazuje. 
Odebraná tepelná energie se přeměňuje ve výměníku (kondenzátor= chladivo/voda, nebo chladivo/ vzduch) ve formě tepla, které je dále využíváno v otopné soustavě pro samotné topení. U systému vzduch/ voda a vzduch/ vzduch dochází ke standartnímu jevu (závislé na venkovní teplotě a venkovní vlhkosti), kdy se výměník zdroje tepla namrazí a zhorší se účinnost odběru tepla - je to stav, který se vyhodnotí elektronikou stroje- spustí se režim odmrazování, výparník se odmrazí a zařízení se uvede opět do režimu vytápění.
 

Podle způsobu, jak se odebírá teplo z přírody a jakým způsobem se toto teplo využívá pro vytápění, tak se rozlišují různé druhy  tepelných čerpadel :

  • Tepelné čerpadlo typu Země / Voda: Geotermální energie uložená v horninách, naakumulovaná sluneční energie v horních vrstvách zeminy/ otopná voda.
  • Tepelné čerpadlo typu Voda/Voda: Podzemní voda, nebo povrchová voda/ otopná voda.
  • Tepelné čerpadlo typu Vzduch / Voda: Nejčastěji využívaná čerpadla v našich klimatických podmínkách. Ochlazuje se venkovní vzduch/ otopná voda.
  • Tepelné čerpadlo typu Vzduch / Vzduch: Energie odebraná z venkovního vzduchu a předaná do prostoru vnitřního pomocí vzduchu.

Podle toho, kde je umístěn kondenzátor se rozlišují tepelná čerpadla:

  • Split : kondenzátor je umístěn ve vnitřním prostor
  • Monoblok : kondenzátor  je ve venkovním prostředí

Jaká jsou nejčastěji používaná tepelná čerpadla:

Díky technologiím jsou z hlediska výše investice, provozních nákladů a ekonomické návratnosti nejčastěji používané systémy vzduch/ voda monoblok.

V současné době (kdy jsou systémy vzduch/ voda už na takových technických parametrech)  se ve standartních aplikacích potírají ekonomické rozdíly mezi systémy země/ voda a vzduch voda z pohledu ekonomické návratnosti soustavy v dlouhodobém pohledu a životnost zařízení.

Kam se hodí tepelné čerpadlo:

Ideálním místem, kam  patří tepelné čerpadlo je RD typu bungalov/ zateplený rekonstruovaný dům se samotížným systémem, kde tepelné ztráty jsou kolem 12kw a na celý otopný systém je použita podlahovka/ samotíž  a tepelko je využíváno i na ohřev TV. Je potřeba si uvědomit, že tepelné čerpadlo pracuje ekonomicky, pokud jsou minimální teplotní rozdíly mezi zdrojem tepla a potřebnou teplotou pro vytopení otopné soustavy.  Čím jsou teplotní rozdíly mezi zdrojem tepla a potřebnou pracovní teplotou vyšší, tak se tato výhodnost zmenšuje.  Jinak jakákoliv tepelná čerpadla jdou instalovat kamkoliv, otázkou je, za jaké peníze budou topit, jak drahý bude provoz.  

Výrobci tepelných čerpadel:

Pokud chcete vytápět klimatizací, tak si kupte klimatizaci (systém vzduch/ vzduch). Pokud chcete tepelné čerpadlo, tak se obraťte na výrobce, kteří vyrábějí pouze tepelná čerpadla. Rozdíly jsou jak ve výparnících (šíře lamel), použitých komponentech (ventilátory, kompresory, elektroniky), způsobu a délce a počtu odmrazování, živostnosti komponentů, způsobu ohřevu vany venkovní jednotky  a umístění elektroniky (je rozdíl když je elektronika venku v -15°C, nebo +15°C kotelna)= rozdíly jsou velké. Dalším faktorem je dostupnost náhradních dílů, historie firmy a servisní zázemí firmy.  Jednodušší čínské stroje mají jednoduché diagnostiky, které prodražují případné následné servisy. Na trhu jsou české, evropské  produkty dobré technické úrovně které vytvářejí pracovní pozice v ČR, Evropě a jsou při porovnání ceny a kvality konkurenční s dovozem z asijských zemí.

 

Srovnání nákladů

Informativní ekonomické srovnání nákladů na vytápění pro RD s 12kw tepelných ztrát, bez počáteční investice (elektrická energie celý RD, poplatky měsíční.

 
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.