Kontroly kotlů

Provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, je povinen zajistit jednou za tři roky provedení kontroly technického stavu a provozu zdroje odborně způsobilou osobou.
Kontroly kotlů

V roce 2020 je stále více než 200 tisíc objektů v ČR vytápěno starými kotli na dřevo a uhlí třídy 1. nebo třídy 2., popřípadě technologiemi bez jakéhokoliv výrobního štítku. 

Podle platného zákona o Ochraně ovzduší musí být tyto kotle odstaveny z provozu do 31.8.2022. Zbývají už pouze tři roky na provedení výměny starého zdroje za nový. Kdo tuto povinnost nesplní, čekají ho finanční sankce a postihy od státu.

Kdo všechno musí výměnu kotle řešit?

 • Majitelé rodinných domů
 • Majitelé bytů
 • Obce
 • Podnikatelé

Co přesně říká zákon o používání kotlů?

 • Staré kotle třídy 1. nebo 2. je možno provozovat do 31.8.2022.
 • Od 1.9.2022 se nesmí nikde v ČR používat kotle třídy 1., třídy 2. nebo kotle bez výrobního štítku.
 • Obce mají možnost zákon urychlit a mohou kotle třídy 1. a třídy 2. zakázat na svém území už nyní.

Co přesně říká zákon k možnostem nákupu nových kotlů?

 • Požadavky na nové kotle se neustále zpřísňují.
 • Kotle třídy 1. a 2. nelze kupovat už od ledna 2014, prodej kotlů 3. třídy byl zakázán od roku 2018
 • V roce 2019 lze kupovat pouze kotle třídy 4. nebo třídy 5.
 • V roce 2020 už bude možno kupovat pouze kotle splňující tzv. Ekodesign.
 • Prakticky všechny kotle na uhlí a dřevo s ručním přikládáním, které splňují Ekodesign, musí být instalovány včetně akumulační nádrže, jinak je jejich provoz nelegální.
 • Zpřísnění prodeje se netýká jen kotlů, ale i krbů. Jednoduché krby bez regulace, keramiky a ventilátoru od roku 2020 z trhu zmizí.

K čemu slouží tzv. „kontroly kotlů“?

 • Stát si mapuje, kde jsou ještě v provozu kotle třídy 1. a třídy 2.
 • Každý majitel kotle na dřevo, pelety nebo uhlí musí od 1.9.2022 prokázat, že jeho kotel splňuje požadavky minimálně třídy 3.
 • Povinnost nechat si provést kontrolu je jednou za 3 roky.
 • Od 1.1.2020 budou mít kontroloři povinnost informace o kontrolách kotlů ukládat do centrálního registru, ke kterému budou mít úřady přístup. Žádný úředník nemusí chodit k nikomu domů, aby si zkontroloval, jestli má majitel domu platnou kontrolu. Bude stačit podívat se do registru.
 • Kontroly kotlů mohou provádět pouze servisní firmy proškolené výrobcem. Cílem kontrol je mimo jiné odborné seřízení kotlů v provozu, tak aby produkovaly co nejmenší emise.

Jaké sankce zákon ukládá?

 • Kdo nedoloží doklad o provedené kontrole, může dostat pokutu až 20.000,- Kč.
 • Kdo bude používat kotel třídy 1. a 2. po roce 2022, může dostat pokutu až 50.000,- Kč.
 • Kdo spaluje zakázané palivo (například uhelné kaly), může dostat pokutu až 50.000,- Kč.
 • Všechny pokuty bude možno udělovat opakovaně.
 • Pokuty vybírá a vymáhá celní úřad.

Proč byly spuštěny tzv. „kotlíkové dotace“?

 • stát chce poskytnout finanční pomoc alespoň části osob, který musí v letech 2012 až 2022 vyměnit staré kotle za nové.
 • na dotace si dosáhne 100 tisíc z celkem 350 tisíc domácností, které musí vyměnit staré zdroje za nové
 • ten, kdo nevyužije kotlíkové dotace, musí platit celou výměnu ze svých peněz.

Kontaktní údaje na osoby, které mají tuto záležitost na starosti v naší firmě:

Vlk Jiří

e-mail: vlk@atmprofi.cz
telefon: +420 604 222 656

Součástí kontroly je:

 • Provedení úkonů souvisejících se zjištěním údajů, které jsou zapisovány do dokumentu "Doklad o kontrole technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje.." definovaný v zákoně 201/2012 Sb. O ochraně ovzduší.
 • Vyplnění dokumentu "Doklad o kontrole technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje.." definovaný v zákoně 201/2012 Sb. O ochraně ovzduší.
 • Evidence do centrálního registru

Součástí kontroly není:

 • Vyčištění kotle
 • Servisní zásah na kotly
 • Seřízení řídící jednotky na kotly
 • Uvedení kotle do provozu
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.