Kotel

Instalaci kotlů navrhujeme, dodáváme a případně následně servisujeme v následujících segmentech trhu kotlů: automatické kotle (přikládají si sami ze zásobníku paliva) na uhlí, pelety a alternativní paliva, kotle s ruční přikládkou. Dalším samostatným segmentem jsou plynové kotle a elektrické kotle. Rozsahem výkonů pokrýváme veškeré potřeby investorů od pasivních domů až po bytové domy nebo průmyslové objekty. Jsme schopni navrhnout kompletní dílo s ohledem na požadované investice/provozní výdaje.
Kondenzační kotel
  • Požadavky na nové kotle se neustále zpřísňují.
  • Kotle třídy 1. a 2. nelze kupovat už od ledna 2014, prodej kotlů 3. třídy byl zakázán od roku 2018.
  • V roce 2019 lze kupovat pouze kotle třídy 4. nebo třídy 5.
  • V roce 2020 už bude možno kupovat pouze kotle splňující tzv. Ekodesign.
  • Prakticky všechny kotle na uhlí a dřevo s ručním přikládáním, které splňují Ekodesign, musí být instalovány včetně akumulační nádrže, jinak je jejich provoz nelegální.
  • Zpřísnění prodeje se netýká jen kotlů, ale i krbů. Jednoduché krby bez regulace, keramiky a ventilátoru od roku 2020 z trhu zmizí.

Servis a zprovoznění kotlů pořízených z internetových obchodů:

Upozorňujeme potenciální zákazníky, že z kapacitních důvodů neprovádíme servis kotlů pořízených z internetových obchodů, instalovaných jiným dodavatelem.

  • S rozmachem internetových obchodů se na nás stále častěji obracejí zákazníci, kteří mají zakoupený kotel a nyní požadují udělat tu černou práci - zapojit, zprovoznit a následně servisovat kotel. V mnoha případech mají ještě dodaný nevhodný kotel pro danou aplikaci a tyto problémy se řeší až u nich v kotelně. V těchto případech se obracejte prosím na svého dodavatele.
  • Prosím zvažte před koupí produktu z internetového obchodu i faktor servisní, uvedení produktu do provozu autorizovanou servisní organizací pro splnění záručních podmínek výrobce.
    Naše dosavadní, současné i nové potenciální zákazníky rádi obsloužíme kdykoliv, nekupují si s produktem pouze daný produkt, ale také následný servis o daný produkt, kompletní servis pro daného zákazníka.

Kotel

Kotel

 

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.