Kotel automatický

Automatický kotel (na pelety, uhlí, štěpku, alternativní pelety) - se vyznačuje snadnou obsluhou, vysokou účinností, velkým výkonem a hlavně ekonomicky nenáročným provozem. Automatický kotel je určen k ekologickému a úspornému vytápění především pro rodinné domy, ale také díky rozsáhlé nabídce kotlů s vyšším výkonem, nebo možností zapojení více kotlů do kaskády také k vytápění rozsáhlejších objektů. Výkony automatických kotlů na tuhá paliva se pohybují v rozmezí od 15 kW až do 100 kW a více u průmyslových automatických kotlů.
Kotel automatický

 

Automatické kotle na tuhá paliva:

Tuhá paliva byla vždy populárním zdrojem vytápěním. Důvodem je hlavně nízká cena. Moderním trendem v oblasti vytápění jsou pak právě automatické kotle na zrnitá tuhá paliva, jako je uhlí a dřevní pelety. Stát si je tohoto trendu vědom a proto spouští dotační programy, které lidem pomáhají překonat vyšší pořizovací náklady, které by je jinak mohli od ekologicky šetrného způsobu vytápění odradit. Automatický kotel lze použít pro spalování několika druhů paliv, čímž se eliminuje riziko nedostupnosti některého druhu paliva, některé automatické kotle pak také umožňují spalovat i kusové palivo, takže zákazník není omezen jen na automatický provoz kotle. Nejoblíbenějším palivem v ČR je již mnoho let hnědé a černé uhlí.

Konstrukce automatického kotle:

Srdcem automatického kotle je litinové, nebo ocelové těleso (tepelný výměník) a hořák, který je umístěn pod ním. Použitý materiál a technologie výroby má vliv na životnost kotle. Palivo je do hořáku ze zásobníku dopravováno většinou šnekovým dopravníkem, který je vybaven ochrannou termopojistkou, která zabraňuje prohoření do zásobníku. Pohon dopravníku zajištuje elektromotor. Zásobník o objemu 150 až 350 litrů je ke kotli připevněn z pravé či z levé strany. Popel následně odpadává z hořáku do nádoby pod hořákem. Zásobník na popel i na palivo by měli mít optimalizovanou velikost, tak aby k vynášení popela a doplněním paliva docházelo vždy najednou. Kotle určené pro automatické spalování tuhých paliv jsou vybaveny automatickým zapalováním, a lze je tak ovládat i na dálku. Ventilátory u hořáku se pak postarají o okamžité rozdmýchání ohně. Zde si dejte pozor aby byl kotel vybaven správnou regulací – obraťte se na odborníky.
Princip automatického kotle

Hlavní výhody automatických kotlů:

  • Jednoduchá údržba a provoz - spouštění a automatické přikládání
  • Vizualizace a režimy kotle - regulace
  • Přestavby stávajících konvenčních kotlů na automatický provoz
  • Výběr z několika druhů hořáků pro dokonalé spalování mnoha druhů paliva
  • Kvalitní dodavatel zajistí i následný servis a autorizované spuštění
  • Na automatické kotle jsou často poskytovány dotace
  • Nižší spotřeba paliva
  • Kvalitní a důmyslné výměníky zajištují vysokou účinnost spalování, až 93%
  • Automatické kotle jsou vhodné i do malých kotelen - některé kotle mají kompaktní rozměry
 
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.