Kotlíkové dotace

Aktuální informace roku 2020 v březnu v Královehradeckém kraji: Zatím poslední kolo vyřizování kotlíkových dotaci bylo na podzim roku 2019. V roce 2020 bude probíhat realizace vyřízených dotací v roce 2019. Na podzim roku 2020 by snad neoficiálně mělo být spuštěno ještě jedno poslední kolo kotlíkových dotaci- podávání žádostí. Případný termín realizace výměny je rok 2021.
Kotlíkové dotace

Co dotace podporují:

Výměnu kotle na pevná paliva s ručním přikládáním, který nesplňuje požadavky 3., 4. nebo 5. třídy dle ČSN EN 303-5, za nový, ekologický zdroj tepla.

Typy podporovaných zařízení a výše podpory:

 
  • Tepelné čerpadlo – až 80 % způsobilých výdajů, nejvýše 120 000 Kč.
  • Kotel na biomasu (samočinná dodávka paliva) – až 80 % způsobilých výdajů, nejvýše 120 000 Kč.
  • Kotel na biomasu (ruční dodávka paliva) – až 80 % způsobilých výdajů, nejvýše 100 000 Kč.
  • Plynový kondenzační kotel – až 75 % způsobilých výdajů, nejvýše 95 000 Kč.

Konkrétní dotované výrobky najdete v Seznamu registrovaných kotlů/výrobků. Seznam má doporučující charakter.

Bonusy:

Co můžete z dotace uhradit (způsobilé výdaje):

  • Nový kotel / zdroj včetně nákladů na jeho instalaci
  • Novou otopnou soustavu
  • Rekonstrukci otopné soustavy včetně nezbytné regulace a měření, úpravy spalinových cest
  • Projektovou dokumentaci

Kde a kdy můžete žádat:

  • Na krajském úřadě poté, co váš kraj vyhlásí výzvu pro občany. Kontakty na kraje
  • K obecným dotazům můžete využít informační e-mail: kotliky@sfzp.cz.

Pro Kotlíkové dotace v Královehradeckém kraji zajišťujeme kompletní dodávky v oboru tepelné techniky od návrhu, instalace, servisu a prodloužené záruky. Dále zajišťujeme vyřízení kotlíkových dotací - působíme již 19 let na trhu a máme praxi ve vyřizování dotací z minulých programů.

V případě Vašeho zájmu o dotace nás kontaktujte na dotace@atmprofi.cz . Dle druhu dotace Vás bude kontaktovat nazpět patřičná osoba.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.