Průmyslové budovy

Efektivní energetické systémy a zařízení pro průmyslové použití významně přispívají ke snižování provozních nákladů a emisí škodlivin a vytváří tak konkurenční výhody.
Průmyslové budovy
  • Úsporné zdroje energie pro šetrné budovy
  • Vytápění a chlazení s využitím geotermální energie  
  • Využití odpadního tepla z vody i vzduchu  

Naše realizace