Sluneční energie II

Sluneční kolektory mohou být fototermické (přeměňuje se sluneční energie na teplo) a fotoelektrické (přeměna slunce na elektřinu).  Mezi fototermické systémy patří deskové kolektory , trubicové kolektory a jejich modifikace. Výkon těchto kolektorů je špičkově cca  1000W÷ 2100W na plochu 2÷4,6m2 dle druhu kolektoru, výrobce a sluničko předává energii do nemrznoucí směsi (v našich podmínkách). U těchto druhů panelů hrozí v letních měsících přehřátí (u některých druhů). Návratnost investice i s dotací  se pohybuje kolem  5÷10 let dle spotřeby, využití, …. a ceny elektřiny.
Ohřev vody

Dražší varianta z hlediska pořízení jsou fotoelektrické systémy, které převádí sluneční záření na elektrickou energii. Výkon těchto panelů je  cca třetinový-poloviční  (kolem 500w/cca 2,1 m2), což znamená, že FVE zabere cca 2÷3krát více místa nežli fototermika na střeše při stejné výsledném výkonu soustavy. Elektrická energie se buď přímo přeměňuje na tepelnou energii v zásobníku TV (investičně nejlevnější), nebo pomocí střídačů a měničů upravuje ať už pro elektrosoustavu, nebo baterie.

Investice do FVE je cca 2÷3 krát dražší než fototermika.

Tepelné čerpadlo a FVE  

Tato energie většinou mívá nějaký náhradní zdroj energie, když slunce nesvítí.

 Fototermiku i fotovoltaiku jsme schopni funkčně provázat s tepelným čerpadlem.

tepelné čerpadlo Viessmann

 Umíme řešit na Vaší stavbě - elektroměrový rozvaděč, rozdělení okruhů pro funkční systém při výpadku elekřiny od Vašeho dodavatele při instalované baterii, řešení přetoků/ přebytků z FVE.

------------------------- 

V rámci programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM LIGHT instalujeme solární systémy (fototermické), tak i fotovoltaické systémy.

Nová zelená úsporám LIGHT_05

 Pro lepší přehlednost jsme vytvořili akční sestavy pro ohřev teplé vody v bojleru pomocí slunenčí energie  AKČNÍ SESTAVY ATM PROFI_2023-11

 

 Sluneční energie s ATM PROFI s.r.o.

 

 

 

 

 

 

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.