Nová zelená úsporám

Kotlíkové dotace

Dne 2.3.2017 proběhla tisková konference na Ministerstvu životního prostředí, kde ministr Brabec oznámil podstatné informace k 2. vlně kotlíkových dotací.
Kotlíkové dotace

Kotlíkové dotace 2017 - prohlášení ministra Brabce:

„Pro občany spustíme další vlnu kotlíkových dotací a nový program „Dešťovka“, zrychlíme a zjednodušíme proces posuzování vlivů na životní prostředí a přitvrdíme v boji se smogem,“ říká ministr Brabec.

Kotlíková dotace 2017- termíny spuštění kotlíkových dotací 2017, podmínky kotlíkových dotací 2017:

  • V březnu vyhlásí SFŽP výzvu pro kraje, aby se hlásily o peníze od státu
  • Předpokládáme, že v případě politického zájmu kraje podpořit kotlíkové dotace by mohli být připraveny podmínky Kraje ke kotlíkovým dotacím k červenci 2017 (cca začátek podávání žádostí na kraj)
  • Na základě praktických zkušeností budou sepsané smlouvy kraj/ žadatel o dotaci v cca listopad, prosinec 2017 při podání žádostí v cca 07-2017 (birokratický čas na kraji- příklad. HK kraj - podání žádosti 14.09.2016, žádost v pořádku bez administrativních chyb- po 5 měsících není sepsaná ještě smlouva s krajem!!!!!, čeká se na KRAJ )
  • Stát by měl podle neoficiálních informací ponechat datum uznatelných nákladů od července 2015. Pokud tedy kraje tento termín neposunou, tak na všechny kotle instalované v roce 2017 bude možno žádat o dotaci.
  • Dotace budou poskytnuty pouze v domech, kde majitel prokáže pomocí formuláře z kontroly kotle, že má kotel 1. nebo 2. třídy, tzn. nevyhovuje provozu po roce 2022.
  • Celkové podmínky kotlíkových dotací jsou závislé na podmínkách, které si nastaví Kraje (celkové podmínky dotací = podmínky MŽP+ podmínky kraje)

Kotlíková dotace 2017- předpokládané podmínky kotlíkových dotací 2017:

Podmínky vyhlášené MŽP:

  • Ve 2. vlně nebudou podpořeny kotle s ručním přikládáním certifikované pouze na uhlí
  • Ve 2. vlně budou podpořeny kombinované kotle na uhlí a dřevní pelety
  • Ve 2. vlně nebudou požadovány mikroenergetické opatření
  • Celkové výše podpory se u vybraných technologií sníží. Protože se dále ušetří za dotace na mikroenergetické opatření.
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.